Thursday, September 2, 2010

MENJADIKAN HARAPAN MENJADI KENYATAAN??

Kita mestilah.....
  • Membuat suatu peruntukan untuk diri sendiri.
  • Pergi ke mana sahaja yang kita harus pergi.
  • Buat apa yang harus kita lakukan.
  • Tukarkan sikap kita yang perlu diubah.
  • Buangkan sikap kita yang perlu dibuang.
  • Pelajarilah apa yang perlu dipelajari.
  • Buatlah arahan-arahan tertentu.
  • Menerima hakikat yang kadangkala kita akan gagal.

No comments:

Post a Comment