Thursday, September 2, 2010

KEYAKINAN & KEPERCAYAAN

" seseorang yang tidak mempunyai
kemahuan akan kehilangan daya berfikir ".


Bagaimana Kita Hendak Menyakinkan Diri ??

- Tingkatkan mutu kerja dan tingkatkan kemahuan.
- Ubah kepercayaan diri terhadap perkara-perkara yang menghalang diri.
- Ubah strategi.


" kepercayaan pada diri sendiri,
melahirkan kepercayaan pada orang lain"
( La Rouchentoucauld).

No comments:

Post a Comment