Thursday, September 2, 2010

LATIHAN INDUSTRI

Catatan mengenai Latihan Industri


  1. Pelajar yang layak menjalani Latihan Idustri adalah mereka yang telah mencapai sekurangnya 60 kredit.
  2. Pelajar akan berada sepenuh masa di lokasi latihan sepanjang semester dan tidak dibenarkan mengambik kursus-kursus lain pada semester berkenaan.
  3. Tempoh latihan selama 8 minggu hanya dibenarkan kepada pelajar ytang telah terdahulu menjalani latihan industri selama 8 minggu.
  4. Anda dikehendaki menulis surat kepada mejikan yang dipilih untuk memohon tempat untuk latihan industri. surat ini dialmatkan melalui Penyelaras Program B.S Pertanian dan contoh format surat perlu diikuti. gunakan Bahasa Malaysia bagi agensi kerajaan dan Bahasa Inggeris bagi pihak Swasta.




CONTOH SURAT PERMOHONAN


Mohd Faizal Bin RamleeJalan Ikan Kembung,
Lorong 143,
88342 Pulau Sebatik,
W.P Bawah Bayu.

--------------------------------------------------------
Pengarah
Bahagian Sumber Manusia dan LatihanRISDA
Jalan Mat Salleh
Kuala Nipis 10 Januari 2010


Melalui dan salinan :
Prof Dr. Ahmad Zainal bin Zaman
B. Ag Sc. Program Coordinator
Depertment of Crop Science,University of Xero,
43400 Seketul.


Tuan,
Permohonan Untik Menjalani Latihan Industri

saya adalah seorang pelajar University of Xero yang sedang mengikuti pengajian bagi ijazah Bacelor Sains Pertanian dan kini mencari tempat untuk menjalani Latihan Industri selama 16 minggu dari 21 Disember 2010 hingga 12 April 2010.

2. Sukacita saya sekiranya dapat tuan menerima saya sebagi pelatih di organinasi tuan untuk memenuhi keperluan Latihan Industri saya. saya telahmemilih organisasi tuan oleh sebab saya berminat untuk berkhidmat dalam bidang pembangunan petani demi memajukan produktiviti pertanian. saya percaya saya akan dapat menimba pengalaman dan ilmu melalaui latihan di organisasi tuan.
3. Bersama ini saya lampirkan resume saya untuk rujukan tuan. saya amat berharap atas penerimaan pihak tuan.
sekian, terima kasih.
yang benar,

( Mohd Faizal Bin Ramlee)




CONTOH RESUME

( GAMBAR )

Nama : Mohd Faizal Bin Ramlee
Tarikh Lahir : 1 Julai 1984
Tempat Lahir : Pulau Sebatik
Taraf Perkahwinan : Bujang
Alamat surat menyurat : Jalan Ikan Kembung, Lorong 143, 88342 Pulau Sebatik, W.P Bawah
Bayu.
Alamat tetap : Jalan Ikan Kembung, Lorong 143, 88342 Pulau Sebatik, W.P Bawah Bayu.

Latar belakang Pendidikan
2005-2007 : Ijazah sarjana muda sains pertanian (CGPA 3.81)
2004 : STPM (3A 1B)
2002 : SPM (2A 6B)
2000 : PMR (7A 1B)

Pengalaman Bekerja :
- Pembantu makmal di MARDI
- Supervisor tesco

Penglibatan
- Pengarah program "cintakan alam sekitar'
- Finalis debat alam sekitar
- Bendahari badminton

penerbitan dan kajian
- thesis
- refleksi diri
- kajian pencemaran alam sekitar

Kemahiran berbahasa

bahasa pertuturan penulisan
Bahasa Melayu Baik Baik
Bahasa Inggeris Sederhana Sederhana

Kemahiran asas komputer
- word
- exel
-power point
- movie maker
- PDF

Lesen memandu : D, B2

Minat dan kegemaran : memancing dan membaca buku

Rujukan :
- Prof. Dr Sameon bin Husin ( pensyarah biologi ) no tel : 013-4432341



No comments:

Post a Comment